Filozófiáink

A Galambos Logistic Kft. minden dolgozója tudatában van annak, hogy a jövő generációinak életfeltételeit a korábbi generációk formálják, és az életfeltételek legfontosabbika a tiszta, ápolt környezet. Éppen ezért minden egyes ember, vállalat kötelessége, hogy tevékenységét oly módon végezze, hogy környezetét ne károsítsa, ezáltal óvja, védje azt.

A Galambos Logistic Kft. környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseit hűen tükrözi cégünk jelmondata:

Összhangban a környezettel

Ezáltal kötelezettséget vállalunk környezetvédelmi eredményeink folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére.

Szeretnénk biztosítani:

 • az önmagunkkal szemben támasztott elvárásoknak,
 • üzleti partnereink velünk szemben támasztott elvárásainak, valamint
 • a társadalmi és jogi elvárásoknak való megfelelést.

Mindezek teljesüléséhez elengedhetetlen a környezetközpontú irányítási rendszer, mint magatartásforma működtetése, melyen keresztül megteremthetjük az összhangot a vállalati célok és a környezetvédelmi elvárások között. Ennek érdekében a Galambos Logistic Kft. MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti Környezet Irányítási Rendszert vezet be és működtet. Tudatában vagyunk annak, hogy környezettudatos szemléletünk környezetvédelmi eredményei mellet gazdasági eredmények is láthatók lesznek.


A fentiekből eredően én, a Galambos Logistic Kft. ügyvezető igazgatója, kinyilvánítom, hogy:

 • logisztikai központunkban a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok illetve határozatok, valamint a vállalat által vállalt egyéb környezetvédelmi kötelezettségek követelményeinek eleget teszünk,
 • a vállalat környezetvédelmi teljesítményét és Környezettudatos Irányítási Rendszerét folyamatosan javítjuk,
 • fejlesztés esetén olyan célokat, előirányzatokat tűzünk magunk elé, olyan megoldásokat, programokat határozunk meg,  melyek biztosítják politikánk érvényesülését,
 • a környezetre jelentős hatást kifejtő, Környezetvédelmi Politikánk teljesítését befolyásolni képes tevékenységeink – felülettisztítás, anyagmozgatás, raktározás - munkafolyamatait szabályozzuk, a rendkívüli állapotokra vonatkozó szabályozásokat karbantartjuk,
 • törekszünk a folyamatainkból származó veszélyes hulladékaink fajlagos mennyiségének, a működéshez szükséges, környezetre veszélyes anyagok, készítmények mennyiségének és veszélyességének csökkentésére,
 • dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással karbantartjuk, tevékenységeik környezeti hatását tudatosítjuk; Környezetvédelmi Politikánkat minden dolgozónkkal ismertetjük,
 • alvállalkozóinkat és beszállítóinkat ösztönözni fogjuk környezetvédelmi irányelveink követésére,
 • folyamatosan figyelemmel kísérjük vállalatunk irányítási rendszerének környezetközpontú működését és környezetvédelmi teljesítményét, s az esetenként szükséges módosító intézkedéseket haladéktalanul megtesszük.
Galambos Logistic Kft. - MagyarGalambos Logistic Kft. - AngolGalambos Logistic Kft. - Német