Elérhetőségek

Galambos Logistic Kft.
Cím: 9751 Vép, Kassai utca 73.
GPS: N 47.24271°   E 16.72008°
Telefon:
+3694500532
Adószám: 12955141-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-105319
Banki kapcsolat: Oberbank AG.
Bankszámlaszám: IBAN: HU71
HUF 18400010-03407331-20100026
IBAN: HU10
EUR: 18400010-03407331-20101027
Swift Code: OBKLHUHB
Közösségi adószám: HU 13932129


Céginformáció


Cégcsoportunk évek óta sikeresen működő cégekből álló csoport, melynek tagjai a gazdaság különböző területein, úgy, mint logisztika, szállítmányozás, vendéglátás és ügyvitel nyújtanak magas színvonalú szolgáltatást. Szakmai tapasztalatokra alapozva két cégünknél is az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer bevezetése mellett döntöttünk, hogy a munkavégzést szervezett rendszer keretein belül tudjuk működtetni, folyamatainkat fejleszteni.

Célunk, hogy hosszú távon bizonyítsuk ügyfeleink, partnereink számára vezető szerepünket a minőség, a megbízhatóság és a költséghatékonyság terén, és mindemellett megbízható, pontos fuvarozást, illetve szolgáltatást nyújtsunk számukra, a kitűzött vállalati céljaink elérésének biztosítása mellett. Ez az alapja cégcsoportunk egyre növekvő sikerének.

Ennek a célnak a megvalósításához elengedhetetlen feltétel, hogy mind a cégvezetés, mind pedig dolgozóink elkötelezettek legyenek a magas minőség mellett, törekedjenek annak folyamatos javítására. A jogszabályi és hatósági előírásokat szigorúan betartjuk, betartatjuk. A cégcsoport minden tevékenységét illetően a folyamatos fejlesztést tűzte ki célul. Intézkedéseink kiindulópontja, hogy megelőzzük a hibákat, minimalizáljuk a kockázatokat.

Minőségszemléletünk kulcselemei:

 • A minőségirányítási rendszerünk szerinti folyamatok alkalmazása, folyamatos fejlesztése és javítása.
 • A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása.
 • A vevőink elvárásainak való minél magasabb szintű/minőségű megfelelés annak tudatában, hogy a sikerünk mértéke a vevőink elégedettsége a szolgáltatásunkkal és hosszú távú elkötelezettsége a vállalatunkkal szemben.
 • A logisztikai és raktározási szolgáltatás, a raktárak infrastruktúrájának, és egyéb-műszaki megoldások folyamatos fejlesztése és a hozzá szükséges erőforrások biztosítása.
 • A folyamataink és teljesítményeink következetes kiértékelésével, tényeken és a vállalati stratégia figyelembe vételén alapuló döntésekkel biztosítjuk a céljaink elérését a lehető legoptimálisabb erőforrás kihasználtság mellett.
 • A munkatársaink szaktudásának folyamatosan fejlesztése.
 • A munkatársaink biztos és hosszan tervezhető vállalati életpályája érdekében aktívan támogatjuk a kreatív, képzett és önállóan cselekvő munkatársakat.

Környezetpolitika:

Cégcsoportunk minden dolgozója tudatában van annak, hogy a jövő generációinak életfeltételeit a korábbi generációk formálják, és az életfeltételek legfontosabb eleme a tiszta, ápolt kö rnyezet. Éppen ezért minden egyes ember, vállalat kötelessége, hogy tevékenységét oly módon végezze, hogy környezetét ne károsítsa, ezáltal óvja, védje azt .

A Galambos Cégcsoport környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseit hűen tükrözi cégünk jelmondata: ÖSSZHANGBAN A KÖRNYEZETTEL!

Ezáltal kötelezettséget vállalunk környezetvédelmi eredményeink folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére. Szeretnénk biztosítani

 • az önmagunkkal szemben támasztott elvárásoknak,
 • üzleti partnereink velünk szemben támasztott elvárásainak, valamint
 • a társadalmi és jogi elvárásoknak való megfelelést .

Mindezek teljesüléséhez elengedhetetlen a környezetközpontú irányítási rendszer, mint magatartásforma működtetése, melyen keresztül megteremthetjük az összhangot a vállalati célok és a környezetvédelmi elvárások között . Ennek érdekében a Galambos Logistic Kft., és a Galambos Tr.ans Kft. MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti Környezet Irányítási Rendszert vezet be és működtet. Tudatában vagyunk annak, hogy környezettudatos szemléletünk környezetvédelmi eredményei mellet gazdasági eredmények is láthatók lesznek .

A fentiekből eredően, mint a Galambos Cégcsoport ügyvezető igazgatói kinyilvánítjuk, hogy:

 • logisztikai központunkban a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, illetve határozatok, valamint a vállalat által vállalt egyéb környezetvédelmi kötelezettségek követelményeinek eleget teszünk,
 • a vállalat környezetvédelmi teljesítményét és Környezettudatos Irányítási  Rendszerét  folyamatosan javítjuk,
 • fejlesztés esetén olyan célokat tűzünk magunk elé, olyan megoldásokat, programokat határozunk meg, melyek biztosítják politikánk érvényesülését,
 • a környezetre jelentős hatást kifejtő, Környezetvédelmi Politikánk teljesítését befolyásolni képes tevékenységeink - felülettisztítás, anyagmozgatás, raktározás - munkafolyamatait szabályozzuk, a rendkívüli állapotokra vonatkozó szabályozásokat karbantartjuk,
 • törekszünk a folyamatainkból származó hulladékaink fajlagos mennyiségének, a működéshez szüksé ges, környezetre veszélyes anyagok, készítmények mennyiségének és veszélyességének csökkentésére,
 • dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással karbantartjuk, tevékenységeik környezeti hatását tudatosítjuk; Környezetvédelmi Politikánkat minden dolgozónkkal ismertetjük,
 • alvállalkozóinkat és beszállítóinkat ösztönözni fogjuk környezetvédelmi irányelveink követésére,
 • folyamatosan figyelemmel kísérjük vállalatunk irányítási rendszerének környezetközpontú működését és környezetvédelmi teljesítményét, s ha szükséges a módosító intézkedéseket végrehajfuk.


Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Galambos Logistic Kft. - MagyarGalambos Logistic Kft. - AngolGalambos Logistic Kft. - Német