Elérhetőségek

Galambos Logistic Kft.
Cím: 9751 Vép, Kassai utca 73.
GPS: N 47.24271°   E 16.72008°
Telefon:
+3694543026
Adószám: 13932129-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-107183
Banki kapcsolat: Oberbank AG.
Bankszámlaszám: IBAN: HU71
HUF 18400010-03407331-20100026
IBAN: HU10
EUR: 18400010-03407331-20101027
Swift Code: OBKLHUHB
Közösségi adószám: HU 13932129


Céginformáció


Cégcsoportunk évek óta sikeresen működő cégekből álló csoport, melynek tagjai a gazdaság különböző területein, úgy, mint logisztika, szállítmányozás, vendéglátás és ügyvitel nyújtanak magas színvonalú szolgáltatást. Szakmai tapasztalatokra alapozva két cégünknél is az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer bevezetése mellett döntöttünk, hogy a munkavégzést szervezett rendszer keretein belül tudjuk működtetni, folyamatainkat fejleszteni.

Célunk, hogy hosszú távon bizonyítsuk ügyfeleink, partnereink számára vezető szerepünket a minőség, a megbízhatóság és a költséghatékonyság terén, és mindemellett megbízható, pontos fuvarozást, illetve szolgáltatást nyújtsunk számukra, a kitűzött vállalati céljaink elérésének biztosítása mellett. Ez az alapja cégcsoportunk egyre növekvő sikerének.

Ennek a célnak a megvalósításához elengedhetetlen feltétel, hogy mind a cégvezetés, mind pedig dolgozóink elkötelezettek legyenek a magas minőség mellett, törekedjenek annak folyamatos javítására. A jogszabályi és hatósági előírásokat szigorúan betartjuk, betartatjuk. A cégcsoport minden tevékenységét illetően a folyamatos fejlesztést tűzte ki célul. Intézkedéseink kiindulópontja, hogy megelőzzük a hibákat, minimalizáljuk a kockázatokat.

Minőségszemléletünk kulcselemei:

 • A minőségirányítási rendszerünk szerinti folyamatok alkalmazása, folyamatos fejlesztése és javítása.
 • A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása.
 • A vevőink elvárásainak való minél magasabb szintű/minőségű megfelelés annak tudatában, hogy a sikerünk mértéke a vevőink elégedettsége a szolgáltatásunkkal és hosszú távú elkötelezettsége a vállalatunkkal szemben.
 • A logisztikai és raktározási szolgáltatás, a raktárak infrastruktúrájának, és egyéb-műszaki megoldások folyamatos fejlesztése és a hozzá szükséges erőforrások biztosítása.
 • A folyamataink és teljesítményeink következetes kiértékelésével, tényeken és a vállalati stratégia figyelembe vételén alapuló döntésekkel biztosítjuk a céljaink elérését a lehető legoptimálisabb erőforrás kihasználtság mellett.
 • A munkatársaink szaktudásának folyamatosan fejlesztése.

KÖRNYEZETPOLITIKA:

A Galambos Cégcsoport környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseit hűen tükrözi cégünk jelmondata:

ÖSSZHANGBAN A KÖRNYEZETTEL

Kötelezettséget vállalunk környezetvédelmi eredményeink folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére. Lépéseket teszünk annak ügyében, hogy

A cégcsoport felismerte, hogy a megfelelő vállalatirányítás egyik alapvető fontosságú aspektusa a fenntartható fejlődés, valamint a gazdasági növekedés és az egészséges környezet elválaszthatatlanul összefüggő célkitűzések.

Mindezek teljesüléséhez elengedhetetlen a Környezetközpontú irányítási rendszer, mint magatartásforma működtetése. Ezen keresztül megteremthetjük az összhangot a vállalati célok és a környezetvédelmi elvárások között. Ennek érdekében a Galambos Logistic Kft. MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszert működtet.

A fentiekből eredően mi, a Galambos cégcsoport ügyvezetői kinyilvánítjuk céljainkat és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy:

 • dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással fenntartsuk, tevékenységeink környezeti hatását tudatosítsuk, Környezeti Politikánkat minden dolgozónkkal megismertessük.
 • az "előzetes gondoskodás elvén” megfeleljünk az önmagunkkal szembeni és az EU által megszabott irányelvek által támasztott elvárásoknak, úgymint
  • az erdőírtás megállítása, a társadalmunk földekre és erdőkre gyakorolt káros hatásának minimális csökkentésére való törekvése,
  • a talajminőség védelme, ezért a beruházásaink során kiemelt figyelmet fordítunk, hogy ne történjen kedvezőtlen talajváltozás,
  • a dekarbozináció, ami elősegítéséhez célunk a tehergépjárműveink közúti fuvarozásából származó széndioxid-kibocsátásának csökkentése,
 • eleget tegyünk üzleti partnereink velünk szemben támasztott elvárásainak, valamint a társadalmi, etikai és jogi elvárások maradéktalan teljesítésének.
 • minimalizálva az üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt negatív hatásait, törekszünk az ökológiai lábnyomunk csökkentésére. Figyelünk az energiafogyasztásunk céltudatos használatára, beleértve a víz, az áram, a földgáz, illetve egyéb fűtőanyag használatát. A fogyasztási értékek folyamatosan monitorozásával ETM mutatókat határoztunk meg. Beavatkozási tervvel rendelkezünk ezért, ha szükséges azonnali módosító intézkedéseket tudunk végrehajtani, s egyúttal törekszünk az energiafelhasználás csökkentésére.
 • logisztikai központjainkban a vállalat környezetvédelmi teljesítményének és Környezetközpontú irányítási rendszerének folyamatos fejlesztésével és javításával eleget tegyünk a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak, valamint az általunk vállalt egyéb környezetvédelmi kötelezettségek követelményeinek.
 • fejlesztés esetén olyan célokat tűzünk magunk elé, olyan megoldásokat, programokat határozunk meg, melyek biztosítják a fenntartható fejlődést. A legkorszerűbb környezetbarát motor technológiák alkalmazásával és a járműveinken végzett aerodinamikai intézkedésekkel csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását és az üzemanyag fogyasztást. A legújabb útvonal-optimalizáló rendszerekkel folyamatosan javítjuk szállítóeszközeink kihasználtságát. A teherautóflottánk megfelel a legújabb ökológiai irányelveknek, mely karbantartását a vállalat által fenntartott szervízben saját szakembereink végzik.
 • a környezetre jelentős hatást kifejtő, Környezeti Politikánk teljesítését befolyásolni képes tevékenységeink (anyagmozgatás, raktározás, fuvarozás, felülettisztítás) munkafolyamatait szabályozzuk, a tevékenységek eszközeit környezeti szempontokat figyelembe véve választjuk meg. A rendkívüli állapotokra vonatkozó szabályozásokat karbantartjuk, alvállalkozóinkat és külső szolgáltatóinkat ösztönözzük környezetvédelmi irányelveink követésére. A cégcsoport elővigyázatosságot hirdet a természetes biodiverzitás forrásainak (pl. vadon élő állatok és növények, halászatok és fa termékek) kezelésére és annak fenntartható használatára, arra törekszik, hogy működése során védje, és ahol lehetséges, elősegítse a természetes élőhelyek és biodiverzitás fennmaradását.
 • folyamatainkból származó hulladékok és a működéshez szükséges, környezetre veszélyes anyagok, készítmények mennyiségét és veszélyességét csökkentsük, továbbá az újrafelhasználás és újrahasznosítás elvén, a hulladékok szelektív gyűjtését követeljük meg dolgozóinktól.
 • környezeti zaj kibocsátásának káros hatását csökkentsük, ezért a cégcsoportban meghatároztunk zajvédelmi irányelvet, amit az érintett területeken dolgozókkal megismertetünk, valamint az egészségük és életminőségük megóvása érdekében a rendelkezésükre bocsátott zajvédő felszerelés használatát megköveteljük.

 

ENERGIAPOLITIKA

Cégcsoportunk minden dolgozója elhivatott abban, hogy a fenntartható jövő érdekében csökkentsük a tevékenységünkhöz kapcsolódó energiafelhasználást, ezzel együtt növeljük az energiatudatos szemlélet kialakítását, valamint folyamatosan javítsuk az energiahatékonysági mutatókat.

Ennek érdekében a Galambos Logistic Kft. bevezeti és működteti az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiairányítási rendszert.

Társaságaink célja, hogy szolgáltatásaink minőségét, versenyképességét folyamatosan fejlessze, amelynek egyik pillére az energiahatékonyság folyamatos javítása.

A fentiekből eredően a cégcsoportunk vállalja, hogy:

 • A vonatkozó jogszabályok, határozatok, valamint a cégek által vállalt egyéb energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tesz.
 • Figyelemmel kíséri a vállalat energiahatékonysági teljesítményét, kiemelt hangsúlyt fordítva a megtakarítási lehetőségek elérésére.
 • Az Energiairányítási Rendszert folyamatosan javítja, a szükséges módosító intézkedéseket megteszi.
 • Fejlesztés esetén olyan célokat tűz ki, olyan megoldásokat, programokat határoz meg, melyek biztosítják az Energiapolitika érvényesülését.
 • Szolgáltatások, és termékek beszerzésénél előnyben részesti azokat, amelyek hozzájárulnak energiahatékonysági céljai eléréséhez.
 • A cégcsoport munkatársai energiahatékonyság iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással fenntartja, tevékenységek energiahatását tudatosítja, Energiapolitikáját minden dolgozójával megismerteti.
 • Alvállalkozóit és beszállítóit is ösztönzi az energiahatékonysági irányelvek követésére.


Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Galambos Logistic Kft. - MagyarGalambos Logistic Kft. - AngolGalambos Logistic Kft. - Német